Menu Home
Adviescommissie VGT
Menu Adviezen
Menu Subsidies
Menu Projecten
Menu Decreet VGT
Menu Vaak gestelde vragen

Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal

De adviescommissie Vlaamse Gebarentaal (VGT) werd in het leven geroepen in 2008 na de erkenning van Vlaamse Gebarentaal in 2006. De commissie adviseert de Vlaamse overheid over alles wat te maken heeft met Vlaamse Gebarentaal of wat een impact kan hebben op het gebruik ervan. Ze doet dit op eigen initiatief of op vraag van de Vlaamse overheid. Het mandaat van een commissielid duurt vier jaar en is nadien verlengbaar.

Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzorgt het secretariaat van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal. Het secretariaat is bereikbaar voor alle vragen in verband met de werking van de commissie.