Alle nieuwsberichten

  • 30 november 2018
megafoon

Projectoproep Vlaamse Gebarentaal 2019

Ook in 2019 stelt minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel, Sven Gatz, subsidies ter beschikking voor projecten die de positie van Vlaamse Gebarentaal in de samenleving verstevigen.
Favicon adviescommissie Vlaamse Gebarentaal
  • 12 juni 2018

Adviescommissie brengt verslag uit van 2017

Begin 2017 ging de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal van start in een nieuwe samenstelling. De nieuwe leden maakten zich de werking en inhoud van de commissie doorheen het jaar eigen. Het thema gezinsondersteuning stond in 2017 centraal.
hoorzittingtweetaligonderwijs
  • 25 januari 2018

Verslag hoorzitting over tweetalig onderwijs VGT - Nederlands

Op 25 januari lichtten Maartje De Meulder van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal en Marieke Kusters van Doof Vlaanderen de wens van meer dan 30 ouders met dove en horende kinderen, namelijk tweetalig onderwijs, toe aan de commissies onderwijs en cultuur van het Vlaams Parlement.
megafoon
  • 27 november 2017

Projectoproep 2018 Vlaamse Gebarentaal

Ook in 2018 stelt Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz, subsidies ter beschikking voor projecten die sensibiliseren en bijdragen tot de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal.
Vlaamse Gebarentaal Leren logo
  • 24 april 2018

Projectsubsidie voor Vlaamse Gebarentaal Leren

Vlaamse Gebarentaal dichter bij de mensen brengen en de horende samenleving meer vertrouwd maken met de leefwereld van dove en slechthorende mensen. Dat is de doelstelling van het project Vlaamse Gebarentaal Leren.
onderwijs
  • 24 januari 2018

Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal pleit voor tweetalig basisonderwijs Vlaamse Gebarentaal - Nederlands voor dove en horende kinderen

Een groep van meer dan 30 ouders met dove en horende kinderen is vragende partij voor onmiddellijke organisatie van tweetalig onderwijs (Vlaamse Gebarentaal-Nederlands) binnen het regulier onderwijs, zo stelt Doof Vlaanderen.
Logo Fevlado
  • 12 juni 2017

Fevlado krijgt 29.000 euro voor “Ik ben doof en anderstalig”

Fevlado wil met het project “ik ben doof en anderstalig” de Vlaamse dovengemeenschap en de samenleving in het algemeen sensibiliseren rond anderstalige doven. Het project is ook gericht op een verbreding en verdieping van het netwerk van de Vlaamse dovengemeenschap met dove anderstaligen.
afbeeldingadviescontent4all
  • 6 maart 2018

Adviescommissie brengt advies uit over project Content4All en vraagt nauw overleg

Tijdens een infosessie van de VRT op 29 november 2017 maakten enkele leden van de adviescommissie VGT kennis met het project CONTENT4ALL. Dit is een driejarig Europees onderzoeksproject onder het ‘Innovative action’ programma van Horizon 2020.
onderwijs
  • 23 januari 2018

Hoorzitting over tweetalig onderwijs Vlaamse Gebarentaal - Nederlands in het Vlaams Parlement op 25 januari

Op donderdag 25 januari organiseren de Verenigde Commissies voor Cultuur en Onderwijs van het Vlaams Parlement een hoorzitting over de Vlaamse Gebarentaal.
Favicon adviescommissie Vlaamse Gebarentaal
  • 16 mei 2017

Adviescommissie brengt verslag uit van 2016

2016 was het laatste werkingsjaar van de adviescommissie in haar huidige samenstelling. 
Volg @adviesvgt