01.12.2015 │Advies over afstandstolken

In de pers

De Redactie, 3.12.2015,   "Er is geen volwaardige telecommunicatie voor doven" (auteur Belga)

Afstandstolken is de overkoepelende term voor twee diensten: “telecomtolk” en “tolk-op-afstand”. Bij telecomtolken zijn de tolk, de dove en de horende persoon elk op een andere plaats en bellen met elkaar via een callcenter. Bij tolken-op-afstand bevinden de dove en horende persoon zich op dezelfde plaats en schakelen een tolk in via een beeldscherm. 

Afstandstolken werd in 2011 opgestart als experiment. Eind 2015 loopt het contract met de huidige aanbieder (nWise) af en wordt besloten hoe afstandstolken in de toekomst georganiseerd zal worden.

De adviescommissie Vlaamse Gebarentaal bracht op 1 december 2015 advies uit over afstandstolken. Dit advies komt er om verschillende redenen:

  • De werkwijze van de dienst afstandstolken wordt op dit moment bekeken door de Vlaamse overheid. De adviescommissie meent echter dat ook de federale overheid een belangrijke bevoegdheid heeft in deze materie, zeker met betrekking tot de bereikbaarheid van het noodnummer 112.
  • Er waren problemen met de bereikbaarheid van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken n.a.v. de aanslagen in Parijs en de crisis in Brussel.
  • De afstandstolkendienst kent reeds langer technische problemen die om een oplossing vragen.

In het advies worden een aantal wetgevende, financiële en technische aanbevelingen geformuleerd over de werkwijze van de dienst afstandstolken in de toekomst. De adviescommissie vraagt aan de bevoegde overheden om acties te ondernemen en middelen in het werk te stellen voor de uitvoering van de bepalingen van de Europese Richtlijn over gelijkwaardige telecommunicatie voor doven en slechthorenden.