05.06.2020│Advies over VRT-beheersovereenkomst 2021-2025 - Journaal met VGT

De Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal onderschrijft volledig dat de media voor iedereen een belangrijke rol speelt, ook voor de Vlaamse Gebarentalige. Mede daardoor is ze van mening dat de Vlaamse Overheid en de openbare omroep een grote verantwoordelijkheid dragen om de bepalingen uit het VN-verdrag inzake de Rechten van
Personen met een Handicap (VRPH) op de juiste wijze te implementeren in de media.
De Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal is ook van mening dat haar adviezen en het onderzoeksrapport waar het advies op gebaseerd is, positief bijdragen tot de implementatie van VRPH inzake media en de verdere ontwikkeling van de openbare omroep. De informatie moet immers toegankelijk zijn voor alle Vlamingen, ook de Vlaamse Gebarentaligen.

Daarover wil de commissie heel graag in dialoog gaan en constructief meewerken aan het meest efficiënte aanbod voor de Vlaamse Gebarentaligen.
In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media startte de Universiteit Antwerpen een onderzoek naar onder meer hoe de Vlaamse Gebarentaligen het journaal met Vlaamse Gebarentaal ervaren. Het rapport geeft aan dat de informatieverwerving van het getolkte 19u-journaal niet vlot begrepen wordt door de Vlaamse Gebarentalige. Hierdoor komt het huidige aanbod niet tegemoet aan het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. De 3de fase van het onderzoek had tot doel de belangrijkste hindernissen weg te werken door een alternatieve format te ontwikkelen.
De Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal is verheugd vast te stellen dat het voorgestelde alternatieve format de huidige knelpunten grotendeels wegwerkt en bovendien ook bijdraagt tot een meer kostenefficiënte productie. Om die redenen adviseert en hoopt de commissie dat haar advies in de VRT-beheersovereenkomst 2021-2025 opgenomen kan worden.