05.01.2022 Advies Tweetalig onderwijs VGT-NL

Na de recente veranderingen in het overleg tussen het Kabinet Onderwijs en Doof Vlaanderen in verband met het aanbieden van tweetalig onderwijs VGT-NL in Vlaanderen licht de  Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal dit extra toe.
Op 5 januari 2022 geeft  ze bijgaand advies waarbij vastgehouden wordt aan het eerder advies inzake de gelijkwaardige status voor Vlaamse Gebarentaal (VGT) en Nederlands (NL).
Ze adviseert ten stelligste om tweetalig onderwijs in het Nederlands en de Vlaamse Gebarentaal structureel uit te bouwen binnen het reguliere onderwijs voor alle gebarentalige kinderen. Het memorandum van de Adviescommissie bevat dan ook de kernboodschap van dit advies, nl. “Recht op het leren in/van/over Vlaamse Gebarentaal’. Er wordt gepleit dat in het onderwijsmodel ook ruimte voorzien wordt voor horende gebarentalige kinderen en  uitdrukkelijk gevraagd  om aandacht te hebben voor talige gelijkwaardigheid en algehele inclusie.