07.02.2011│Advies over Vlaamse Gebarentaal op de VRT (2012-2016)

In november 2010 schreef Fevlado, de Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties, een nota naar aanleiding van de beheersovereenkomst 2012 - 2016 met de VRT en de beleidsbrief media 2010 -2011. De adviescommissie VGT schaart zich inhoudelijk achter deze nota van Fevlado, maar heeft beslist om ook zelf een aantal duidelijke prioriteiten naar voren te schuiven voor enerzijds gemeenschapsmedia en anderzijds toegankelijke media. De adviescommissie bracht op 7 februari 2011 een advies uit over het gebruik van Vlaamse Gebarentaal op de VRT.