08.06.2015│Nota over de VRT beheersovereenkomst 2016-2020

In 2006 werd de Vlaamse Gebarentaal (VGT) als taal erkend in Vlaanderen. Het decreet houdende de erkenning van de VGT stelt dat de erkenning niet symbolisch mag blijven en uitgebreid moet worden naar andere beleidsdomeinen buiten Cultuur. Media is er daar één van. Media in VGT kan een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling, planning en maatschappelijke verankering van de VGT en kan ervoor zorgen dat zij op grotere schaal gebruikt wordt en zichtbaar is. Voor een minderheidstaal die traditioneel weinig mediablootstelling gehad heeft is dit een belangrijk doel.

Naar aanleiding van de opmaak van een nieuwe beheersovereenkomst met de VRT voor de periode 2016-2020 stelden de adviescommissie VGT, Fevlado vzw en het Vlaams GebarentaalCentrum vzw een gezamenlijke nota op waarin hun visie op de materie “media in de Vlaamse Gebarentaal” wordt toegelicht. Centraal in die visie staat de wens van de Vlaamse Dovengemeenschap dat de prioritaire opdracht van de openbare omroep verschoven wordt naar een andere vorm van media in VGT, geproduceerd door dove Vlaamse Gebarentaligen, gepresenteerd in de Vlaamse Gebarentaal en toegankelijk gemaakt voor niet-gebarentaligen via ondertiteling in het Nederlands. Meer hierover kan u lezen in de nota zelf. Er is tevens een samenvatting van de nota beschikbaar.