10.11.2011│Advies over tolken Vlaamse Gebarentaal op de VRT

De adviescommissie VGT heeft advies verstrekt over de procedure en de selectie van de dove en horende VGT-tolken. Toch is de uiteindelijke keuze van zowel juryleden als dove en horende VGT-tolken gebeurd door de VRT zelf. De juryleden waren enerzijds experten, door de VRT geselecteerd uit een lijst die voorgedragen werd door de adviescommissie, en anderzijds VRT-medewerkers zelf. Deze juryleden (zowel de experten als de VRT-medewerkers) hebben onafhankelijk geoordeeld, dus onafhankelijk van elkaar en zonder inbreng van de adviescommissie. Hun advies is rechtstreeks overgemaakt aan de VRT maar de uiteindelijke keuze is enkel door de VRT gebeurd (die het advies van de expert-juryleden niet volledig heeft opgevolgd).

De VRT heeft ook het advies van de adviescommissie VGT niet volledig gevolgd. Dit heeft vooral te maken met bepaalde principiële keuzes enerzijds en logistieke mogelijkheden anderzijds. Hoewel de adviescommissie VGT die keuzes in zekere mate kan begrijpen, is het tegelijkertijd bijzonder jammer dat het geleverde advies niet beter werd opgevolgd. Eén van de gevolgen is dat de VGT-vertolking van het 19u-journaal en het jeugdjournaal (zowel de dagelijkse Karrewiet als de Week van Karrewiet) niet in de ideale omstandigheden zal starten. Niettemin hopen we dat de VRT en vooral ook de dove en horende VGT-tolken de kans zullen krijgen om hierin te groeien, ondersteund door de Vlaamse Dovengemeenschap.