12.01.2015│Advies over tolkuren in leefsituaties (L-uren)

Begin december 2014 was het budget voor tolkuren VGT voor allerlei situaties in het dagelijkse leven zoals afspraken met de bank, notaris, huisarts, architect of kinderopvang (de zogenaamde L-uren) uitgeput.

Aangezien het tolkbewustzijn binnen de Vlaamse Dovengemeenschap toeneemt en het systeem L-uren in 20 jaar nooit geëvalueerd werd vraagt de adviescommissie om de manier waarop de L-uren jaarlijks worden berekend en toegekend te evalueren en aan te passen. Daarnaast vraagt de commissie om sneller en transparanter te communiceren over het aantal nog beschikbare tolkuren en een flexibele aanpassing van het aantal tolkuren in de loop van het jaar mogelijk te maken.

De adviescommissie is geen voorstander van een regulator die opdrachten kan prioriteren, maar pleit vooral voor een verhoging van het budget voor L-uren zodat het recht op communicatie en toegankelijkheid van doven en slechthorenden zoals vervat in Vlaamse, federale en internationale regelgeving ook in de praktijk gegarandeerd kan worden.

Op 12 januari 2015 bracht de adviescommissie een advies uit over deze problematiek van tolkuren in leefsituaties (L-uren).