15.02.2019 | Vijf prioritaire aanbevelingen van de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal voor de verkiezingen 2019 - Addendum memorandum 2014-2019

De adviescommissie Vlaamse Gebarentaal publiceert naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei 2019 prioritaire thema’s en aanbevelingen over het gebruik van Vlaamse Gebarentaal. De adviescommissie bouwt voort op het memorandum Recht op Vlaamse Gebarentaal dat in 2014 werd gepubliceerd. Een aantal adviezen kregen gehoor, andere (nog) niet. Rechten verjaren echter niet. Daarom schuift de adviescommissie vijf prioritaire aanbevelingen voor de volgende legislatuur naar voor.