15.09.2009│Advies over tolken VGT in het onderwijs aan dove en slechthorende middelbare scholieren

Naar aanleiding van een ingediend verzoekschrift van vier ouderparen die het recht op toegankelijk inclusief onderwijs opeisen voor hun dove kinderen werd aan de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal gevraagd om hierover een standpunt in te nemen.

De adviescommissie benadrukt dat het onderwijs aan dove en slechthorende jongeren een genuanceerd en complex verhaal is, maar dat het concept van 100% toegankelijkheid van het middelbaar onderwijs voor dove en slechthorende scholieren uiterst belangrijk is. Die toegankelijkheid kan echter op verschillende manieren gerealiseerd worden. De ideale onderwijssituatie voor dove en slechthorende scholieren zou een reorganisatie binnen het onderwijs vereisen. De adviescommissie beseft echter dat dit op de korte termijn niet haalbaar is en stelt als overgangssituatie voor dat er meer tolken in het middelbaar onderwijs ingeschakeld moeten worden. Hieronder volgt het volledige advies op de korte termijn (als overgangssituatie) en het volledige advies op de middellange termijn (als meer ideale situatie) uitgebracht door de adviescommissie op 15 september 2009.