19.12.2015 │Visie van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal op het beroepskwalificatiedossier tolk Vlaamse Gebarentaal

Momenteel wordt gewerkt aan een beroepskwalificatie tolk Vlaamse Gebarentaal. Aan de hand van de opmaak van een beroepskwalificatie wil men in kaart brengen wat een tolk Vlaamse Gebarentaal moet kennen en kunnen om dit beroep uit te oefenen. Een beroepskwalificatie kan je verwerven via onderwijs, opleiding- of een Erkennen van competenties (EVC)-traject. Begin december 2015 werd door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de adviescommissie VGT een vraag naar feedback gesteld met betrekking tot het beroepskwalificatiedossier ‘Tolk Vlaamse Gebarentaal’.

Het opstellen van een beroepskwalificatiedossier is de eerste stap in het bepalen van een beroepskwalificatie. Het beroepskwalificatiedossier omvat een definitie van het beroep, een bepaling van de nodige competenties en een beschrijving van de context, de autonomie en verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar.

De adviescommissie VGT deelde op 19 december haar visie en opmerkingen over het beroepskwalificatiedossier ‘Tolk Vlaamse Gebarentaal’ mee aan AHOVOKS.

De belangrijkste punten uit het advies van de commissie waren:

  • De adviescommissie opteert voor één beroep Tolk Vlaamse Gebarentaal.
  • Alle mogelijke taalcombinaties moeten in het beroepskwalificatiedossier opgenomen worden: tolken tussen VGT en gesproken Nederlands; tolken tussen VGT en geschreven Nederlands (bv. autocue); tolken tussen VGT en een andere gebarentaal; tolken tussen VGT en een andere gesproken taal.
  • Elke tolk beheerst of Nederlands of Vlaamse Gebarentaal op niveau C2 en de andere taal (Vlaamse Gebarentaal of Nederlands) op niveau C1. In geval van tolken tussen Vlaamse Gebarentaal en een andere gesproken taal (dan het Nederlands) of een andere gebarentaal (International Sign inbegrepen), beheerst de tolk die taal op C1-niveau.
  • Dove tolken vallen onder het beroepskwalificatiedossier tolk VGT, maar moeten niet expliciet vermeld worden in het dossier. Gehoorstatus van tolken speelt in het kader van het beroepskwalificatiedossier namelijk geen rol. Wel moeten er een aantal aanpassingen gebeuren, bijvoorbeeld de definitie van tolken als een boodschap getrouw en volledig omzetten vanuit de Vlaamse Gebarentaal naar een andere taal (in geschreven of gesproken vorm) en vice versa.
  • Kennis van tactiele gebarentaal dient in het beroepskwalificatiedossier tolk VGT te worden opgenomen voor tolken die werken met doofblinden en -slechtzienden.

De volgende stappen in het bepalen van de beroepskwalificatie tolk Vlaamse Gebarentaal zijn het valideren en inschalen van het beroepskwalificatiedossier, de erkenning van de beroepskwalificatie door de Vlaamse Regering en de registratie van de beroepskwalificatie in de kwalificatiedatabank.

Meer informatie over de Vlaamse kwalificatiestructuur op http://vlaamsekwalificatiestructuur.be/