21.12.2021 Advies over de kwaliteit van vertaling naar VGT

Het advies over de kwaliteit van vertaling naar VGT richt zich op alle actoren die actief (geweest) zijn rond vertalingen en vertolkingen van voor het publiek bedoelde informatie in het Nederlands naar de Vlaamse Gebarentaal , waaronder de vertalers/tolken Nederlands-Vlaamse Gebarentaal, vertaaldiensten en verschillende klanten, zoals (overheids)organisaties en bedrijven die hun informatie en content toegankelijk willen maken in de Vlaamse Gebarentaal. 

De adviescommissie VGT is, samen met het Vlaams Gebarentaalcentrum vzw en de taalgroep VGT aan KU Leuven campus Antwerpen, tevreden om vast te stellen dat er in de laatste jaren een toename is van het aantal vertaalopdrachten naar Vlaamse Gebarentaal in verschillende domeinen, uitgevoerd door (dove) L1-tolken/vertalers. 

De vertalingen van de voor publiek bedoelde informatie in het Nederlands naar de Vlaamse Gebarentaal gebeuren echter niet altijd volgens de gewenste kwaliteitsnormen.
De adviescommissie VGT vraagt aan de tolken/vertalers NL-VGT om hier bewuster mee om te gaan en aan de klanten om zorgvuldiger tolken/vertalers of vertaaldiensten te selecteren voor hun opdrachten. We adviseren daarom om op zeer korte termijn een soort van “regulator” op te richten met de volgende taken (1) adviseren en ondersteunen van de klanten in het selecteren van dove tolken/vertalers of vertaaldiensten bij de offertefase, (2) kwaliteitsbewaking en -controle bij de vertaalopdrachten Nederlands-VGT en bijsturen waar nodig en (3) voorschrijven en uitwerken van een charter voor de vereiste/gewenste taal- en vertaalkwaliteit in Vlaamse Gebarentaal.