26 april 2021 - Adviescommissie viert 15 jaar erkenning VGT

  • 26 april 2021

26 april 2021: 15 jaar erkenning Vlaamse Gebarentaal

Dag op dag, 15 jaar geleden, werd in het Vlaams Parlement de Vlaamse Gebarentaal (kortweg VGT) erkend als visueel-gestuele taal van de Dovengemeenschap in Vlaanderen en Brussel.

In die 15 jaar hielp de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal, via adviezen en projecten, diezelfde Vlaamse Gebarentaal als taal in de maatschappij te verankeren.


In Coronatijd kwam de visibiliteit van VGT in een stroomversnelling: via de live persconferenties van de Nationale Veiligheidsraad worden (dove) tolken ingeschakeld om op het scherm op een begrijpbare manier in VGT de crisis tot bij de Dovengemeenschap te brengen.

26 april 2006 is een mijlpaal die vandaag met feestvreugde wordt herdacht. 
De Adviescommissie VGT blijft zich verder actief inzetten voor de mooie taal die VGT is en wenst iedereen een gelukkige VGT-dag!