28.11.2008│Advies over het beroepscompetentieprofiel tolken Vlaamse Gebarentaal

Op 28 november 2008 bracht de commissie een advies uit over het beroepscompetentieprofiel voor tolken Vlaamse Gebarentaal. Dit advies werd overhandigd aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Het kwam tot stand na uitgebreide consultatie van tolken, gebruikers, de tolkenopleidingen en andere belanghebbenden. Het volledige profiel kan je raadplegen in het onderstaande advies.