3. Investeer in kwaliteit met een beroepsregister tolken VGT

Tolken VGT worden op dit moment op geen enkele manier geëvalueerd vanaf het moment dat ze hun diploma halen. De commissie adviseert daarom hoogdringend te investeren in permanente kwaliteits-bewaking van tolken VGT in de vorm van een beroepsregister. Registratie is noodzakelijk om het beroep als tolk te kunnen uitoefenen. Tegelijk moet het bijscholingsaanbod voor tolken worden uitgebouwd.