4. Verbeter het hulpverleningsaanbod voor gezinnen met dove baby's

Het Vlaamse vroegbegeleidingssysteem voor gezinnen met dove kinderen voldoet niet aan de internationaal gerespecteerde richtlijnen. Dat is het geval voor de begeleiding naar geïnformeerde beslissingen en een gepast en volwaardig aanbod VGT wanneer ouders daarvoor kiezen. Het hypothekeert daarmee de ontwikkelingskansen van dove kinderen en de vrijheid van zorgkeuze voor ouders, wat nochtans een belangrijk principe is in het Vlaamse welzijnsbeleid. De commissie adviseert om de huidige structuur van vroeg-begeleiding te herzien en een open dialoog met alle betrokkenen op te zetten, met als doel ons Vlaamse hulp-verleningsaanbod voor gezinnen met dove kinderen op te trekken naar internationale standaarden.