5. Start pilootproject voor tweetalig Nederlands en VGT onderwijs

De adviescommissie vindt het gebrek aan tweetalig basisonderwijs (Nederlands en Vlaamse Gebarentaal) in het reguliere onderwijs problematisch. De commissie adviseert daarom om een pilootproject op te starten dat tweetalige klassen inricht in het reguliere onderwijs, zowel voor dove als horende gebarentalige kinderen, eventueel via het Proeftuindecreet. Dat kan op langere termijn structureel geregeld worden door een aanpassing van het Decreet Basisonderwijs.