6.03.2018 | Advies over Content4all

afbeeldingadviescontent4allTijdens een infosessie van de VRT op 29 november 2017 maakten enkele leden van de adviescommissie VGT kennis met het project CONTENT4ALL. Dit is een driejarig Europees onderzoeksproject onder het ‘Innovative action’ programma van Horizon 2020. Tijdens het project zal men trachten een 3D-model van een tolk gebarentaal te bouwen (een ‘avatar’) die vervolgens content op televisie kan omzetten naar Vlaamse Gebarentaal. De VRT stapte mee in het project met als doel meer ‘content’ toegankelijk te maken voor Vlaamse gebarentaligen via een geautomatiseerde vorm van gebarentaalvertaling.

De adviescommissie Vlaamse Gebarentaal is bezorgd over het opzet en de doelstellingen van dit project en formuleert hiertoe een advies. De adviescommissie erkent dat er praktische toepassingen mogelijk zijn voor avatars. Geautomatiseerde vertalingen door avatars naar Vlaamse Gebarentaal voor kritische uitzendingen zoals nieuwsberichten en uitzendingen in noodsituaties op de openbare omroep zijn, gezien de complexiteit van vertaalprocessen, echter niet realistisch. De adviescommissie betreurt dat er geen belanghebbende organisaties met expertise in gebarentalen  bevraagd en als projectpartner betrokken werden bij de ontwerpfase van het project. De beoogde doelstellingen van het project CONTENT4ALL sluiten niet aan op de reële wensen en noden van Vlaamse gebarentaligen met betrekking tot media, namelijk programma’s in VGT die het gebruik van VGT echt promoten en bevorderen en gemaakt en gepresenteerd worden door dove mensen zelf.

We lichten de belangrijkste punten uit het advies hieronder kort toe:

De adviescommissie VGT vraagt dat vanaf nu in elke fase van het project nauw overleg gepleegd wordt met belanghebbende organisaties en dove academici met taalkundige expertise en dat de besteding van de projectsubsidies in functie van dit overleg herbekeken wordt;

De adviescommissie VGT vraagt om de focus van het project, na advies van de belanghebbende organisaties, te leggen op situaties waar gebarentaal-avatars effectief van nut kunnen zijn (zoals geautomatiseerde aankondigingen).

De adviescommissie VGT adviseert om geen gebruik te maken van tolk-avatars voor  uitzendingen van de VRT. Zeker voor (levens) belangrijke uitzendingen, met name nieuwsuitzendingen, kinderprogramma’s en uitzendingen in noodsituaties, wordt nadrukkelijk gevraagd om geen tolk-avatars in te zetten.