Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal pleit voor tweetalig basisonderwijs Vlaamse Gebarentaal - Nederlands voor dove en horende kinderen

  • 24 januari 2018

Een groep van meer dan 30 ouders met dove en horende kinderen is vragende partij voor onmiddellijke organisatie van tweetalig onderwijs (Vlaamse Gebarentaal-Nederlands) binnen het regulier onderwijs, zo stelt Doof Vlaanderen.

Het inrichten van tweetalige klassen binnen het regulier onderwijs komt volgens Doof Vlaanderen het best aan deze vraag tegemoet. Vlaamse Gebarentaal (VGT) is een door de overheid erkende taal in Vlaanderen. Niettemin kunnen Vlaamse gebarentalige kinderen vandaag binnen het reguliere Vlaamse onderwijs geen onderwijs in Vlaamse Gebarentaal volgen.

Op voorstel van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal en in opdracht van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz onderzocht Delphine le Maire (onder promotorschap van professor Stefan Sottiaux aan het Instituut voor Constitutioneel Recht van de KU Leuven) in 2016 de mogelijkheden om de juridische status van Vlaamse Gebarentaal en de rechten van Vlaamse Gebarentaligen te verstevigen en verankeren. Het inrichten van tweetalig onderwijs zou alvast een betere juridische verankering en erkenning van Vlaamse Gebarentaal betekenen in het domein onderwijs.

Op 25 januari organiseren de verenigde commissies Onderwijs en Cultuur van het Vlaams Parlement een hoorzitting over tweetalig onderwijs in Vlaamse Gebarentaal en Nederlands. Doof Vlaanderen en de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal zullen er de wensen en noden met betrekking tot tweetalig onderwijs toelichten.