Adviezen

De adviescommissie adviseert de Vlaamse overheid over het gebruik van Vlaamse Gebarentaal in alle mogelijke domeinen. Denk aan onderwijs, werkgelegenheid, welzijn, vrije tijd en cultuur… en zo veel meer.

Ze geeft adviezen op eigen initiatief of op vraag van de Vlaamse overheid. Naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei 2019 publiceerde de adviescommissie daarnaast ook prioritaire thema’s en aanbevelingen over het gebruik van Vlaamse Gebarentaal. De adviescommissie bouwt hiermee voort op het memorandum Recht op Vlaamse Gebarentaal dat in 2014 werd gepubliceerd.