Alle nieuwsberichten

  • 9 februari 2021
Favicon adviescommissie Vlaamse Gebarentaal

Adviescommissie mandaat 2021-2024 van start op 29 januari 2021

Op 29 januari 2021 ging de kersverse Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal mandaat 2021-2024 van start. 12 leden werden door de Vlaamse Regering benoemd en 4 vertegenwoordigers vanuit de Vlaamse Regering meldden zich aan om de vergaderingen van de commissie voortaan bij te wonen.
Favicon adviescommissie Vlaamse Gebarentaal
  • 27 november 2020

Projectoproep 2021

  Inhoud   Ook in 2021 stelt de Vlaamse overheid subsidies ter beschikking voor projecten die de positie van Vlaamse Gebarentaal in de samenleving verstevigen.  
Belvue museum
  • 10 mei 2019

Goedgekeurde projecten Vlaamse Gebarentaal 2019

Twee organisaties ontvangen in 2019 een subsidie voor de uitvoering van een project om jong en oud de weg te wijzen richting het dove verenigingsleven en een gebarentalige omgeving.
Favicon adviescommissie Vlaamse Gebarentaal
  • 9 juni 2020

Adviescommissie brengt advies uit over de VRT-beheersovereenkomst 2021-2025 - Journaal met VGT

Naar aanleiding van de publicatie van het onderzoeksrapport 'Het Journaal met of in VGT' en de daarin gevatte conclusies bracht de Adviescommissie in de aanloop naar de nieuwe VRT-beheersovereenkomst voor 2021-2025 op 5 juni 2020 haar advies hierover uit.
  • 18 november 2019

Projectoproep Vlaamse Gebarentaal 2020

  INHOUD Ook in 2020 stelt de Vlaamse overheid subsidies ter beschikking voor projecten die de positie van Vlaamse Gebarentaal in de samenleving verstevigen.  
Favicon adviescommissie Vlaamse Gebarentaal
  • 19 februari 2019

Oproep nieuwe kandidaten adviescommissie Vlaamse Gebarentaal

De adviescommissie Vlaamse Gebarentaal is op zoek naar deskundigen die het huidige team kunnen versterken tot eind 2020. Kandidaten met ervaring op het vlak van Vlaamse Gebarentaal en beleidsadvisering  kunnen zich tot 18 maart 2019 kandidaat stellen.
Favicon adviescommissie Vlaamse Gebarentaal
  • 9 juni 2020

Adviescommissie brengt verslag uit van 2019

Elk jaar houden we u op de hoogte van het voorbije werkjaar. Het volledige werkingsverslag kan u  hier lezen en bekijken.  
VGT leren
  • 21 mei 2019

VGT leren doet voort!

Vlaamse Gebarentaal dichter bij de mensen brengen en de horende samenleving meer vertrouwd maken met de leefwereld van dove en slechthorende mensen.
Unsplash moeder en kind
  • 15 februari 2019

Vijf prioritaire aanbevelingen van de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal voor de verkiezingen 2019 - Addendum memorandum 2014-2019

De adviescommissie Vlaamse Gebarentaal publiceert naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei 2019 prioritaire thema’s en aanbevelingen over het gebruik van Vlaamse Gebarentaal.
Volg @adviesvgt