Alle nieuwsberichten

Veegeetje crasht
  • 18 januari 2019

Lancering uniek spel "VeeGeeTje crasht!"

Op 5 december werd het spel genaamd “VeeGeeTje crasht!” gelanceerd door Doof Vlaanderen.
Vlaamse Gebarentaal Leren logo
  • 24 april 2018

Projectsubsidie voor Vlaamse Gebarentaal Leren

Vlaamse Gebarentaal dichter bij de mensen brengen en de horende samenleving meer vertrouwd maken met de leefwereld van dove en slechthorende mensen. Dat is de doelstelling van het project Vlaamse Gebarentaal Leren.
onderwijs
  • 24 januari 2018

Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal pleit voor tweetalig basisonderwijs Vlaamse Gebarentaal - Nederlands voor dove en horende kinderen

Een groep van meer dan 30 ouders met dove en horende kinderen is vragende partij voor onmiddellijke organisatie van tweetalig onderwijs (Vlaamse Gebarentaal-Nederlands) binnen het regulier onderwijs, zo stelt Doof Vlaanderen.
Doof & Migratie
  • 18 januari 2019

Project Doof & Migratie met succes afgerond

Het project “Doof & Migratie” werd met succes afgesloten met de lancering van een documentaire en de website www.doofenmigratie.be.
afbeeldingadviescontent4all
  • 6 maart 2018

Adviescommissie brengt advies uit over project Content4All en vraagt nauw overleg

Tijdens een infosessie van de VRT op 29 november 2017 maakten enkele leden van de adviescommissie VGT kennis met het project CONTENT4ALL. Dit is een driejarig Europees onderzoeksproject onder het ‘Innovative action’ programma van Horizon 2020.
onderwijs
  • 23 januari 2018

Hoorzitting over tweetalig onderwijs Vlaamse Gebarentaal - Nederlands in het Vlaams Parlement op 25 januari

Op donderdag 25 januari organiseren de Verenigde Commissies voor Cultuur en Onderwijs van het Vlaams Parlement een hoorzitting over de Vlaamse Gebarentaal.
megafoon
  • 30 november 2018

Projectoproep Vlaamse Gebarentaal 2019

Ook in 2019 stelt minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel, Sven Gatz, subsidies ter beschikking voor projecten die de positie van Vlaamse Gebarentaal in de samenleving verstevigen.
hoorzittingtweetaligonderwijs
  • 25 januari 2018

Verslag hoorzitting over tweetalig onderwijs VGT - Nederlands

Op 25 januari lichtten Maartje De Meulder van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal en Marieke Kusters van Doof Vlaanderen de wens van meer dan 30 ouders met dove en horende kinderen, namelijk tweetalig onderwijs, toe aan de commissies onderwijs en cultuur van het Vlaams Parlement.
megafoon
  • 27 november 2017

Projectoproep 2018 Vlaamse Gebarentaal

Ook in 2018 stelt Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz, subsidies ter beschikking voor projecten die sensibiliseren en bijdragen tot de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal.
Volg @adviesvgt