Contact

Voorzitter adviescommissie Vlaamse Gebarentaal
Filip Verstraete
filip.verstraete@adviesvgt.be

Secretaris adviescommissie Vlaamse Gebarentaal
Veerle Saey
E adviescommissievgt@vlaanderen.be

T   02 553 42 21

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Team Transversaal en Bovenlokaal verzorgt het secretariaat van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal.
Het secretariaat is bereikbaar voor alle vragen in verband met de werking van de commissie.