Contact

Voorzitter adviescommissie Vlaamse Gebarentaal
wordt verkozen op 29/1
E adviescommissievgt@vlaanderen.be

Administratie adviescommissie Vlaamse Gebarentaal
Veerle Saey
E veerle.saey@vlaanderen.be
T 02 553 42 21

Het team Transversaal en Bovenlokaal van het Departement Cultuur, Jeugd en Media verzorgt het secretariaat van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal.  Het secretariaat is bereikbaar voor alle vragen in verband met de werking van de commissie.