Deaf cinema in Vlaanderen II

Om de productie en distributie van Deaf Cinema in Vlaanderen te stimuleren wil Visual Box vzw een professionele kortfilm maken, filmworkshops organiseren voor dove jongeren en het eerste filmfestival van Doven ooit in Vlaanderen organiseren. Dit project is een vervolg op het project dat in een vorige ronde door de adviescommissie werd goedgekeurd en waarbij de focus vooral lag op het sensibiliseren rond Deaf Cinema.

Periode: 2013
Subsidie: € 24 260

fragment deaf cinema in Vlaanderen