Decreet Vlaamse Gebarentaal

In de pdf-files vind je de regelgeving rond Vlaamse Gebarentaal. In de eerste plaats gaat dit over het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal. Dit decreet bevat vier bepalingen:

  • Een symbolische erkenning van VGT als taal van dove en horende Vlaamse gebarentaligen in de Vlaamse Gemeenschap en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  • De oprichting van een adviescommissie met een beleidsadviserende functie;
  • De erkenning van een kennis- en coördinatiecentrum;
  • De mogelijkheid om jaarlijks subsidies toe te kennen voor projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal.

De Vlaamse Regering specificeert een aantal regels in het bijhorende uitvoeringsbesluit van 7 september 2007.

De regelgeving voor de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal lees je in art. 3-5 van het decreet en art. 2-11 van het besluit. De regelgeving voor projecten Vlaamse Gebarentaal vind je vooral in art. 7 van het decreet en art. 18–20 van het besluit. Voor de regelgeving voor de vereniging (kennis- & coördinatiecentrum) ga je naar art. 6 van het decreet en art. 12-17 van het besluit.