Goedgekeurde projecten VGT 2021

  • 28 juni 2021

De minister heeft beslist om het advies van de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal te volgen en keurt drie projecten goed die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal. Het gaat om projecten van de KU Leuven, Doof Vlaanderen en het Vlaams GebarentaalCentrum, samen goed voor een recordbedrag van 70.000 euro.

De KU Leuven zal met deze projectsubsidie een opleiding voor dove tolken met ervaring oprichten. Daarnaast wil de KU Leuven aandacht besteden aan de erkenning van deze dove tolken en hun positie versterken in de arbeidsmarkt.
Doof Vlaanderen zal met de projectsubsidie het voorbereidend traject opzetten voor inclusieve klassen met Vlaamse Gebarentaal en Nederlands in het regulier onderwijs. Het zal daarbij enerzijds gaan om ouderparticipatie en ouderinformatie en anderzijds om de zoektocht naar een school waar de eerste tweetalige inclusieve klassen kunnen starten.

Het Vlaams GebarentaalCentrum zal met de projectsubsidie een Gebarenfestival op poten zetten waarin verschillende kunstvormen in VGT tot uiting worden gebracht.

Wij kijken alvast uit naar de resultaten!