Goedgekeurde projecten Vlaamse Gebarentaal 2019

  • 10 mei 2019

Casa Blanca vzw en Visual Box vzw ontvangen in 2019 in het kader van het decreet Vlaamse Gebarentaal een subsidie voor de uitvoering van een project om jong en oud de weg te wijzen richting het dove verenigingsleven en een gebarentalige omgeving.

Casa Blanca zal samen met een groep dove kinderen een digitaal spel maken met Vlaamse Gebarentaal voor het BELvue Museum in Brussel en nodigt andere dove kinderen, kinderclubs en families met dove kinderen uit om het museumspel te komen spelen.
Visual Box zal een documentaire ontwikkelen, getiteld: ‘Iedereen Doof!’. Hiervoor zal de filmcrew een jaar lang het nationale dove voetbalteam - de ‘Deaf Devils’ - en hun entourage volgen. Met de documentaire willen de makers andere dove jongeren inspireren om de stap te zetten naar dovensport en het dove verenigingsleven en een breder publiek laten kennismaken met deze nieuwe generatie van dove jongeren.

Wij kijken alvast uit naar de resultaten!