Hoe verloopt de procedure voor projecten?

In de loop van november verschijnt een oproep voor projecten die in het volgende jaar van start kunnen gaan. Op advies van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal bepaalt de minister bevoegd voor Cultuur een specifiek thema waarop de projecten moeten inspelen. De projecten moeten ingediend worden tegen 1 februari. De adviescommissie adviseert de minister over de ingediende projecten.

Ten laatste op 15 maart neemt de minister een beslissing. Deze beslissing wordt voorgelegd aan de Inspectie van Financiën. Van zodra de hele procedure afgewerkt is, krijgen alle vzw’s die een project hebben ingediend een brief met de beslissing van de minister.

Voor meer uitgebreide informatie kan je terecht in de rubriek subsidies aanvragen.