Kinderrijmpjes in VGT voor de eerste kleuterklas

Met dit project wil het VGTC een tweede dvd uitbrengen met kinderrijmpjes in VGT. In 2010 werd een gelijkaardige projectaanvraag goedgekeurd, wat toen resulteerde in de dvd “15 vingers en 1 hoofd” voor 3-8 jarigen.

De uitvoerder is Hilde Verhelst, een kleuteronderwijzeres met VGT als moedertaal. Het beoogde doelpubliek is ditmaal vooral kinderen uit de eerste kleuterklas. Vooral bij horende ouders is er een grote behoefte aan dit soort materiaal. Bijzondere aandacht moet ook gaan naar de bekendmaking en verspreiding van de DVD.

Periode: 2013
Subsidie: € 10 623