Memorandum Recht op Vlaamse Gebarentaal

Voorwoord
Erkenning van Vlaamse Gebarentaal
Recht op een vrijetijdsaanbod voor dove kinderen en jongeren
Recht op kwaliteitsvolle tolken
Recht op inspraak en betrokkenheid
Wat is Vlaamse Gebarentaal?
Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal
Recht op onderwijs in, van en over Vlaamse Gebarentaal
Recht op cultuur
Ratificatie Europees Handvest voor Regionale Talen of Talen van Minderheden
Wie gebruikt Vlaamse Gebarentaal?
Recht op informatie voor ouders van dove kinderen
Recht op wetenschappelijk onderzoek
Recht op dove media
Noot i.v.m. het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap
Unieke maar kwetsbare status van Dovengemeenschappen
Recht op vorming voor gezinsleden van dove kinderen
Recht op kansen voor anderstalige doven
Recht op een duidelijke juridische status
Noot i.v.m. babygebaren en visuele communicatiestrategieën