Onderzoek naar juridische status en toekomstmogelijkheden voor Vlaamse Gebarentaal

  • 22 december 2016

De Vlaamse Gemeenschap ondertekende tien jaar geleden het decreet dat de Vlaamse Gebarentaal cultureel erkent in Vlaanderen. Dit was een belangrijke mijlpaal voor de Dovengemeenschap. Na tien jaar blijft de erkenning van Vlaamse Gebarentaal vooral symbolisch. Vlaamse Gebarentaligen botsen op de grenzen van het decreet aangezien ze hun directe rechten nauwelijks kunnen afleiden uit het decreet. Het is tijd dat de erkenning van Vlaamse Gebarentaal wordt uitgebreid en er directe rechten worden toegekend aan de Vlaamse Gebarentaligen. 

Op vraag van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal en in opdracht van Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz werden de mogelijkheden onderzocht om de juridische status van Vlaamse Gebarentaal en de rechten van Vlaamse Gebarentaligen in Vlaanderen te verstevigen en te verankeren. Het onderzoek werd uitgevoerd door Delphine le Maire onder promotorschap van professor Stefan Sottiaux aan het Instituut voor Constitutioneel Recht van de KU Leuven.

Dit onderzoek brengt het juridische speelveld in kaart en zoekt naar mogelijkheden voor Vlaanderen, geïnspireerd op voorbeelden in Finland, IJsland, Spanje en de Franse Gemeenschap in België. 

De resultaten van het onderzoek kunt u in bijhorende documenten lezen.