Opleiding en erkenning voor dove gebarentaaltolken en –vertalers: een praktijkvoorbeeld uit Duitsland

Vertaling Vlaamse Gebarentaal in ontwikkeling.

In Vlaanderen wordt vaak een beroep gedaan op gebarentaaltolken om informatie van of naar Vlaamse Gebarentaal, Nederlands of een andere taal te tolken of vertalen. De meeste gebarentaaltolken zijn horend, maar de laatste jaren zien we ook in Vlaanderen steeds vaker dove gebarentaaltolken aan het werk. Dove vertalers/tolken worden ingeschakeld voor diverse vertaalopdrachten en het tolken van televisieprogramma’s, zoals het kinderjournaal Karrewiet (waar zij vertalen tussen geschreven Nederlands en VGT). Ze zijn bovendien van groot belang voor de doelgroep doofblinden. We kunnen met andere woorden stellen dat er een groeiende nood is aan dove vertalers/tolken en er ook steeds meer arbeidsmogelijkheden zijn.

Vandaag is er echter geen formele opleiding of training voor dove tolken in Vlaanderen en bijgevolg zijn er ook geen gediplomeerde dove tolken. In Duitsland staat men op dit vlak al een stuk verder. Aan de universiteit van Hamburg werd een opleiding voor dove tolken ontwikkeld. In juni 2014 werd professor Christian Rathmann, drijvende kracht achter de opleiding in Hamburg, door de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal uitgenodigd om de situatie in Duitsland toe te lichten.

In de lezing ‘Dove tolken: een opkomend beroep in Duitsland’ werd ingegaan op drie grote thema’s met betrekking tot dove gebarentaaltolken, namelijk werkgelegenheid, beroepsopleiding en certificering door de overheid.

De adviescommissie Vlaamse Gebarentaal pleit voor het ontwikkelen van een formele opleiding voor dove tolken en vertalers in Vlaanderen en een erkenning voor dove tolken die het beroep reeds actief uitvoeren. De adviescommissie VGT wil daarom onderzoeken hoe op korte en lange termijn kan ingespeeld worden op deze noden en een opleiding kan opgezet worden.