Lopende en gerealiseerde projecten

 

Organisatie  Project Toegekende subsidie
2021    
KU Leuven Verkorte opleiding voor dove tolken met ervaring € 30.000
Doof Vlaanderen Voorbereidend traject inclusieve klassen VGT-Nederlands € 30.000
VGTC Gebarenfestival € 10.000
     

2020

   
Visual Box vzw VVV-show € 29.740
     
2019    
Casa Blanca vzw Gebarenspel in museum € 10 000
Visual Box vzw Documentaire: 'Iedereen Doof!' € 10 000
     
2018    
Vlaamse Gebarentaal Leren Vlaamse Gebarentaal Leren € 30 070
     

2017

   
Fevlado Ik ben doof en anderstalig € 29 000
     
2016    
Fevlado-Diversus Gezelschapspel voor het hele gezin € 21 000
Piramime e-book voor de allerkleinsten € 9 000
     
2015    
Fevlado-Diversus Viering 10 jaar erkenning Vlaamse Gebarentaal € 37 500
     
2014    
Piramime Vier seizoenen in vier e-books € 13 569
Visual Box Proefafleveringen televisieprogramma: Professor Doof & (S)Tom € 25 431
     
2013    
Theater Hand in 't oog vzw Drieluik € 2 000
Vlaams Gebarentaalcentrum Kinderrijmpjes in VGT voor de eerste kleuterklas € 10 623
Visual Box Deaf Cinema in Vlaanderen II € 24 260
     
2012    
Visual Box Documentaire Gebarentaal € 7 500
Fevlado-Diversus vzw Ontwikkeling lespakket € 14 471
t Signaal vzw Kindertoneel € 7 280
Nowedo vzw Het kinderboek VGT € 7 627
     
2011    
Signfuse Erfgoed Vlaamse Gebarentaal € 11 000
Universiteit Gent Ik ben ook een mens € 5 000
Vlaams Gebarentaalcentrum Samenstellen corpus VGT‐gebruik door dove senioren € 20 000
     
2010    
Signfuse Door middel van media de taalverwerving van de Vlaamse
Gebarentaal door Dove kinderen bevorderen
€ 36 995
     
2009    
Body Talker Kortfilm in VGT € 2 000
Fevlado Opleiding voor gebarentalige presentatoren/vertalers € 12 000
t Signaal vzw Visueel communiceren in VGT met dove baby's en peuter € 13 000
Vlaams Gebarentaalcentrum Kinderrijmpjes in VGT € 10 000
     
2008    
t Signaal vzw DVD lessenpakket dovencultuur € 8 500
Tenuto vzw Workshops voor bijscholing van afgestudeerde tolken VGT € 4 900
Instituut OLV Maagd der armen vzw Cursus VGT gericht naar horende kinderen € 3 100
VRT Website met spelletjes in VGT (Ketnet) € 20 500

Het decreet Vlaamse Gebarentaal voorziet de mogelijkheid om elk jaar projecten te ondersteunen die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal.

Hier vind je een overzicht van alle goedgekeurde en gerealiseerde projecten tot nu toe.