Recht op cultuur

In wat volgt, vragen we aandacht voor VGT in bibliotheken en een ruimere erkenning en ondersteuning van Dove kunsten.

Vlaamse Gebarentaal moet zichtbaarder worden in de Vlaamse bibliotheken. Het is belangrijk dat bibliothecarissen op de hoogte zijn van nieuwe publicaties en weten waar deze kunnen aangekocht worden. Verder moet ook het uitlenen van boeken via het systeem van interbibliothecair leenverkeer  worden gestimuleerd. Een ander idee om Vlaamse Gebarentaal en literatuur in Vlaamse Gebarentaal meer in de kijker te zetten is de organisatie van een wekelijks verteluurtje in VGT dat via webstreaming ook te bekijken is door kinderen die niet aanwezig kunnen zijn in de bibliotheek. Daarnaast adviseren we ook de oprichting van een centrale Vlaamse VGT-bibliotheek met een uitgebreide collectie van gebarentaalliteratuur, films enz.

 

Zorg voor meer en grotere zichtbaarheid van VGT in de bib.

 

De Vlaamse Dovengemeenschap heeft, net zoals elke andere cultuur-linguïstische minderheidsgroep, ook een heel cultureel patrimonium van kunst in VGT. Er zijn dove kunstenaars bezig met podiumkunsten (bijv. de toneelgroep Hand in 't Oog), beeldhouwkunst, poëzie, Deaf Cinema (bijv. het productiehuis Visual Box), enzovoort. Helaas wordt tot nu toe vooral gefocust op de "toegankelijkheid" van kunstvormen in het Nederlands voor dove gebarentaligen, en dit met wisselend succes. Zo worden er voor sommige concerten, filmvoorstellingen of toneelvoorstellingen horende tolken VGT ingeschakeld. Meestal gebeurt het tolken van deze voorstellingen niet op vraag van de Dovengemeenschap zelf, maar zijn het tolken zelf of de organisatoren van het evenement die het initiatief nemen. Hoewel de adviescommissie het belang van toegankelijkheid van "horende" cultuur niet wil onderschatten, pleiten wij toch voor een ruimere erkenning en ondersteuning van Dove kunsten in VGT, zodat dove kunstenaars meer kansen krijgen voor productie en distributie van hun kunstuitingen. Dit draagt opnieuw bij tot verhoogde interculturaliteit en sensibilisering over VGT.

 

Erken en ondersteun Dove kunsten in VGT.