Recht op een duidelijke juridische status

Art. 2 van het decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal erkent VGT als de taal die gebruikt wordt door dove en horende Vlaamse gebarentaligen in de Vlaamse Gemeenschap en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Hetzelfde artikel stelt dat dove gebarentaligen behoren tot een linguïstisch-culturele minderheidsgroep waarvoor de VGT een identificerende rol speelt.

Toch is het niet duidelijk wat de precieze juridische draagwijdte is van deze erkenning. Vlaamse Gebarentaal is op dit moment geen grondwettelijk erkende officiële taal in België zoals het Nederlands, Frans en Duits. Maar net zomin is er duidelijkheid over waar het VGT-decreet wel past binnen de taalwetgeving, en op welke rechten VGT als taal en Vlaamse gebarentaligen als gebruikers van de taal aanspraak kunnen maken.

Om de positie van zowel VGT als Vlaamse gebarentaligen te versterken, is meer duidelijkheid nodig over de huidige juridische status van het VGT-decreet, en moet onderzocht worden hoe dit versterkt, aangevuld, en verbeterd kan worden. Eveneens is er duidelijkheid nodig over eventuele andere wettelijke mogelijkheden om de positie van VGT stevig(er) te verankeren in de taal- en andere wetgeving. Een mogelijkheid om deze duidelijkheid te verkrijgen is via het Steunpuntenprogramma van de Vlaamse overheid (het vroegere PBO), dat het beleid van de Vlaamse overheid wetenschappelijk ondersteunt.

 

Maak subsidies vrij voor een wetenschappelijk onderzoeksproject naar de juridische status van het VGT-decreet en eventuele andere wettelijke mogelijkheden om de positie van VGT en gebarentaligen stevig(er) wettelijk te verankeren.