Recht op een vrijetijdsaanbod voor dove kinderen en jongeren

Een optimale verwerving van VGT en identiteitsvorming voor dove kinderen en jongeren moet worden ondersteund door een structureel vrijetijdsaanbod waarin VGT en Dovencultuur een gelijkwaardige plaats innemen en waarbij dove kinderen en jongeren in contact komen met Vlaamse gebarentalige rolmodellen.

 

Stimuleer de aanwezigheid van dove rolmodellen ook in kinderopvang, naschoolse opvang en vakantieactiviteiten en betrek doven bij de organisatie van deze diensten. Moedig samenwerkingsverbanden aan tussen thuisbegeleidings- en ambulante diensten (bijv. revalidatiecentra), de onderwijssector/GON-begeleiding, de Vlaamse Gebarentaalgemeenschap (bijv. Jong-Fevlado, kinderclubs van de dovenclubs ...) en reguliere opvangdiensten.