Recht op inspraak en betrokkenheid

Aangezien in de uitwerking van alle hierboven geformuleerde aanbevelingen de vertegenwoordiging en betrokkenheid van dove rolmodellen, ervaringsdeskundigen, professionelen en onderzoekers essentieel is (in overeenstemming met het mensenrechtenprincipe ‘nothing about us without us’), is het aangewezen te investeren in een specifiek opleidingsprofiel en statuut voor dove ervaringsdeskundigen.

 

Zorg voor een opleiding en statuut voor dove ervaringsdeskundigen, naar analogie met de ervaringsdeskundigen in het armoedebeleid, en betrek deze deskundigen bij de uitwerking en uitvoering van het beleid.