Recht op kansen voor anderstalige doven

Anderstalige doven staan voor diverse uitdagingen wanneer ze in ons land aankomen. Niet alleen is alles nieuw, ze moeten ook twee talen leren: Nederlands en Vlaamse Gebarentaal. Momenteel is er geen beleid op maat voor anderstalige dove volwassenen. Er is met name geen inburgeringscursus op maat, er zijn geen aangepaste opleidingen Nederlands en Vlaamse Gebarentaal, er zijn geen aangepaste lesmaterialen. Daarnaast is er geen gepaste begeleiding bij het traject rond maatschappelijke integratie, de zoektocht naar werk, info rond medische zorgen, arbeidscultuur, rechten en plichten, opvolging en opstarten van een asielaanvraag en zijn verschillende belangrijke situaties zoals bijv. juridische bijstand en het invullen van formulieren talig ontoegankelijk. Ook anderstalige doven in asielcentra krijgen geen gepaste en toegankelijke professionele bijstand. Verder verliezen anderstalige dove nieuwkomers meestal alle rechten, zoals het recht op tolkuren, waar zij in hun thuisland wel van konden genieten.

 

Geef gepaste ondersteuning op maat van dove nieuwkomers op vlak van inburgering, integratie en verwerving van zowel Vlaamse Gebarentaal als Nederlands.