Samenstelling

De adviescommissie bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 leden leden.

Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een grote vertegenwoordiging (= minstens de helft van de leden) van dove Vlaamse gebarentaligen.

De leden worden door de Vlaamse Regering benoemd voor een termijn van vier jaar. Dat mandaat is verlengbaar. Voor de periode 2021-2024 is de adviescommissie VGT als volgt samengesteld:

 •  (voorzitter) - wordt verkozen op 29/1

 • (ondervoorzitter) - idem

 • André Lathouwers

 • Jorn Rijckaert

 • Filip Verstraete

 • Geert Verstraete

 • Andy Van Hoorebeke

 • Beatrijs Wille

 • Hannes De Durpel

 • Inez Beukeleers

 • Liesbeth Matthijs

 • Myriam Vermeerbergen

 • Taissa Cruciani

 • Thomas De Coninck