Samenstelling

Leden
 

galerij leden

De adviescommissie bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 leden leden.

Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een grote vertegenwoordiging (= minstens de helft van de leden) van dove Vlaamse gebarentaligen.

De leden worden door de Vlaamse Regering benoemd voor een termijn van vier jaar. Dat mandaat is verlengbaar. Voor de periode 2021-2024 is de adviescommissie VGT als volgt samengesteld:

voorzitter en ondervoorzitter

Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering met raadgevende stem:

 • Kabinet Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management
  Wouter Rogiers, raadgever
 • Kabinet Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts
  Candice De Windt, raadgever
 • Kabinet Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters
  Eddy Gielis, coördinator toegankelijkheid De Lijn
 • Kabinet Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
  Kurt Asselman, raadgever
 • Kabinet Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, Lieselotte Thys, raadgever
 • Kabinet Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Katrien Lefever, raadgever