Samenvatting rapport VGT op VRT

  • 19 mei 2020

 

 

zie ook : samenvatting rapport VGT op VRT in VGT

 

 

In 2019 startte de Universiteit Antwerpen een onderzoek naar de manier waarop Vlaamse Gebarentaligen het Vlaamse Gebarentaalaanbod op de publieke omroep VRT ervaren. Dit onderzoek werd uitbesteed door het Departement Cultuur, Jeugd en Media op advies van de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal, opgericht in navolging van het decreet Vlaamse Gebarentaal. De studie werd uitgevoerd door onderzoeker Jorn Rijckaert en promotor Prof. dr. Alexander Dhoest.

 

In een eerste fase onderzochten ze via twintig diepte-interviews de informatieverwerving bij het kijken naar het 19u-journaal van de VRT toegankelijk in Vlaamse Gebarentaal en Karrewiet. In een tweede fase selecteerden en analyseerden ze drie andere Europese nieuwsuitzendingen in gebarentaal. De inzichten uit de eerste en tweede fase gebruikten ze als basis voor een nieuw format, dat ze in een derde fase ontwikkelden en aan de respondenten ter evaluatie voorlegden.

 

Fase 1 van het onderzoek toont aan dat Vlaamse Gebarentaligen het getolkte 19u-journaal niet altijd vlot begrijpen, om verschillende redenen. Het voorgestelde alternatieve format in fase 3 (geïnspireerd op wat werkt bij de buitenlandse cases van fase 2) blijken de respondenten veel beter te begrijpen. Dit format is een samengevat journaal met een dove presentator, dat de belangrijkste knelpunten van het huidige aanbod wegwerkt. De onderzoekers bevelen dan ook aan om voor een dergelijk format te kiezen, en raden ook structureel overleg tussen de stakeholders aan als integraal deel van dit format.

 

Benieuwd naar meer details? Je kan hier de samenvatting en het volledige rapport downloaden.

 

pdf bestandHet Journaal met of in VGT_eindrapport_finaal (4.54 MB)

pdf bestandHet_Journaal_met_of_in_VGT_Executive_summary (245 kB)