Verslag hoorzitting over tweetalig onderwijs VGT - Nederlands

  • 25 januari 2018

Op 25 januari lichtten Maartje De Meulder van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal en Marieke Kusters van Doof Vlaanderen de wens van meer dan 30 ouders met dove en horende kinderen, namelijk tweetalig onderwijs, toe aan de commissies onderwijs en cultuur van het Vlaams Parlement.

Er is vaak verwarring over de betekenis van tweetalig onderwijs. Tijdens de uiteenzetting werd verduidelijkt dat tweetalig onderwijs een volwaardig en duurzaam onderwijsmodel is binnen het regulier onderwijs. Tweetalig onderwijs creëert gepaste gebarentaalomgevingen, die inspelen op de noden van dove kinderen, hun broers en zussen, en horende kinderen van dove ouders. Gebarentalige kinderen krijgen er alle kansen om samen met leeftijdsgenoten te leren. Vandaag voelen dove en slechthorende kinderen zich vaak geïsoleerd van klasgenoten wanneer zij onderwijs volgen in het reguliere onderwijs door middel van een tolk.

Hoe moet dit tweetalig onderwijs er in de praktijk uitzien? Doof Vlaanderen voerde een verkennend onderzoek. Ze gingen op bezoek bij goede praktijken in het buitenland, spraken met (dove en horende) ouders van dove en horende kinderen, gingen ten rade bij experten en ontwikkelden volgend onderwijsmodel:

tweetaligonderwijs

Het model omvat twee types van klassen: enerzijds tweetalige klassen VGT/Nederlands met een mix van dove en horende leerlingen en anderzijds horende klassen. In de tweetalige klas wordt VGT als voertaal gebruikt, geeft een tweetalige leerkracht les en krijgen leerlingen zowel Nederlands als VGT als taalvak. In de horende klas zitten enkel horende leerlingen die VGT als vak krijgen. Tussen de twee types klassen worden bruggen geslagen via gemeenschappelijke activiteiten en een gezamenlijke speelplaats. Binnen de school werken zowel dove als horende medewerkers en heerst een positieve houding ten aanzien van Vlaamse Gebarentaal.

De adviescommissie Vlaamse Gebarentaal en Doof Vlaanderen vroegen tijdens de hoorzitting morele steun van de parlementsleden voor het tweetalig onderwijsmodel. Het is een prikkelend, out-of-the box voorstel voor echte inclusie, oordeelden enkele parlementsleden alvast. Doof Vlaanderen hoopt in het schooljaar 2019-2020 van start te kunnen gaan met een eerste proefproject.