Vijf prioritaire aanbevelingen van de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal voor de verkiezingen 2019 - Addendum memorandum 2014-2019

  • 15 februari 2019

De adviescommissie Vlaamse Gebarentaal publiceert naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei 2019 prioritaire thema’s en aanbevelingen over het gebruik van Vlaamse Gebarentaal. De adviescommissie bouwt voort op het memorandum Recht op Vlaamse Gebarentaal dat in 2014 werd gepubliceerd. Een aantal adviezen kregen gehoor, andere (nog) niet. Rechten verjaren echter niet. Daarom schuift de adviescommissie vijf prioritaire aanbevelingen voor de volgende legislatuur naar voor.

  1. Televisieprogramma’s in Vlaamse Gebarentaal, niet via tolken VGT, maar gepresenteerd door een dove presentator en geproduceerd door een doof-geleid gespecialiseerd productiehuis.
  2. Meer actieve en opgeleide dove tolken en meer gesubsidieerde tolkuren die kunnen ingezet worden op domeinen waarvoor momenteel geen tolkuren beschikbaar zijn, bijvoorbeeld zorg en vrijetijdsbesteding.
  3. Permanente kwaliteitsbewaking van tolken VGT in de vorm van een beroepsregister en een uitbreiding van het bijscholingsaanbod voor tolken.
  4. Een betere ondersteuning bieden aan gezinnen met dove baby’s en het Vlaamse hulpverleningsaanbod voor gezinnen met dove kinderen optrekken naar de internationale standaarden.
  5. Een pilootproject voor tweetalig Nederlands en Vlaamse Gebarentaal onderwijs opstarten.

De adviescommissie heeft bewust opnieuw voor de titel Recht op Vlaamse Gebarentaal gekozen omdat veel beleidsaanbevelingen uit het memorandum van 2014 vandaag nog niet zijn gerealiseerd. Alles begint bij het recht op informatie over en het recht op verwerven van Vlaamse Gebarentaal. Toch wordt dit recht in Vlaanderen nog steeds niet gegarandeerd en soms zelfs opnieuw in vraag gesteld. Samen met Doof Vlaanderen blijft de adviescommissie hameren op het recht op Vlaamse Gebarentaal voor dove baby’s, kinderen en volwassenen en dit in alle domeinen van onze samenleving ”, zegt Geert Dirickx, voorzitter adviescommissie Vlaamse Gebarentaal.