Waarom wordt Vlaamse Gebarentaal erkend en is er een decreet Vlaamse Gebarentaal?

De erkenning van Vlaamse Gebarentaal stond al langer op de politieke agenda. Op 21 april 2005 was er een hoorzitting in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement naar aanleiding van een verzoekschrift met de eis om de erkenning van Vlaamse Gebarentaal.

Het verzoekschrift werd ingediend door Maartje De Meulder en werd ondersteund door een petitie van het Doof Actie Front die door 71 330 mensen werd ondertekend.

Het verzoekschrift bevat onder meer informatie over wat Vlaamse Gebarentaal is, een historische schets van gebarentalen op de Europese politieke agenda en een uitgebreide bibliografie over de Vlaamse Dovengemeenschap en Vlaamse Gebarentaal. Het bevat ook een mooi overzicht van de historiek achter de erkenning van gebarentalen in Europa en België, en van VGT in het decreet in het bijzonder.