Welk bedrag wordt er jaarlijks voorzien voor projecten Vlaamse Gebarentaal?

De Vlaamse overheid voorziet jaarlijks ongeveer 30 000 euro voor de projecten ter bevordering van de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal.