Werkingsverslag 2008 - 2009

In het werkingsverslag 2008 – 2009 wordt gerapporteerd over de activiteiten van het eerste werkingsjaar van de adviescommissie. Aangezien de adviescommissie pas tegen het eind van 2008 geïnstalleerd werd, is er van de werking in 2008 geen apart werkingsverslag gemaakt.

Op de agenda van de commissievergaderingen in 2009 kwamen onder meer de volgende punten aan bod : huishoudelijk reglement, voertaal van de commissie, beoordeling van de subsidieaanvragen, beroepscompetentieprofiel tolken VGT, deskundigheidsbeoordeling van tolken VGT, klachtenformulier tolken VGT, tolken in het onderwijs en de ontwikkeling van een corpus Vlaamse Gebarentaal.

Het werkingsverslag 2008 - 2009 is integraal vertaald naar Vlaamse Gebarentaal en te raadplegen op YouTube.