Werkingsverslag 2010

2010 was het tweede volledige werkingsjaar van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal. Begin 2010 besliste de commissie te werken met thematische subcommissies die elk binnen hun thema adviezen en voorstellen formuleerden die dan finaal goedgekeurd en uitgebracht werden door de adviescommissie. De thema’s van de subcommissies weerspiegelen de thema’s die van het grootste belang zijn voor de Vlaamse Dovengemeenschap: cultuur, media, onderwijs en tolken Vlaamse Gebarentaal.

Op de viering van vijf jaar erkenning van de Vlaamse Gebarentaal wees minister Joke Schauvliege, als uitvoerend minister voor wat betreft het decreet enerzijds op de reeds afgelegde weg en de gemaakte vorderingen. Aan de andere kant gaf de minister ook aan dat we niet achterover mogen leunen en dat er nog veel werk aan de winkel is: “Er is nood aan meer en beter toegankelijk onderwijs, middelen voor wetenschappelijk onderzoek, tolkvoorzieningen, tolkopleidingen, VGT in de media.” Het zijn ook deze thema’s die in het werkingsverslag 2010 aan bod komen.

Het werkingsverslag 2010 is integraal vertaald naar Vlaamse Gebarentaal en te raadplegen op YouTube.