Werkingsverslag 2011

2011 was het derde volledige werkingsjaar van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal. Ook in 2011 heeft de commissie een belangrijke rol gespeeld bij het stimuleren van initiatieven die het gebruik van Vlaamse Gebarentaal centraal stellen.

De aandacht voor de inhoudelijke thema’s die in 2010 als prioritair naar voren werden geschoven, bleven in 2011 onveranderd: cultuur, media, onderwijs en tolken Vlaamse Gebarentaal. In het werkingsverslag 2011 geeft de adviescommissie een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen en evoluties op deze thema’s.

Voor de adviescommissie was de aandacht in de Beheersovereenkomst 2012 – 2016 met de VRT voor het toegankelijk maken van nieuwsprogramma’s via VGT erg belangrijk.

Daarnaast stemde ook de aandacht voor VGT in de talennota ‘Samen Taalgrenzen Verleggen’ van Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel de commissie erg positief. In de Talennota 2011 gaat het onder meer over het belang van Vlaamse Gebarentaal wat betreft het onderwijs aan dove kinderen. De commissie is vooral verheugd vast te stellen dat benadrukt wordt dat de Vlaamse Gebarentaal een volwaardige, natuurlijke taal is; een taal die uiteraard kan fungeren als volwaardige instructietaal in het onderwijs. Daarnaast is de commissie ook blij met de steun voor het bilinguale-bimodale (en biculturele) onderwijsmodel.

Het werkingsverslag 2011 is integraal vertaald naar Vlaamse Gebarentaal en te raadplegen op Youtube.