Werkingsverslag 2014

2014 was het tweede werkingsjaar van de nieuw samengestelde adviescommissie en tevens een verkiezingsjaar
in België. Naar aanleiding van die verkiezingen in 2014 werkte de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal in 2013
aan haar memorandum ‘Recht op Vlaamse Gebarentaal’. In 2014 werd het memorandum verspreid en ging de
commissie met verschillende politieke partijen in gesprek over de centrale thema’s en belangrijkste uitdagingen uit
het memorandum. Het memorandum vormt ook een belangrijke toetssteen voor de evaluatie van de werking van
de adviescommissie de komende jaren.

In 2014 werd verder gewerkt aan een betere bekendheid en communicatie van de commissie via de ontwikkeling
van een nieuwe website. De ambitie van de adviescommissie VGT om een voorbeeldfunctie op te nemen en een
tweetalige website te ontwikkelen, waar VGT en Nederlands een evenwaardige plaats krijgen, bracht de nodige
technische uitdagingen met zich mee. 

De thema’s die in het werkingsjaar 2014 centraal stonden, zijn de juridische status van VGT, de tolken en media.
Meer in het bijzonder werd het onderzoeksvoorstel ‘de juridische status van VGT’ uitgeschreven en gegund. In juni
2014 werd een lezing van professor Christian Rathmann georganiseerd over de opleiding voor dove tolken/vertalers
in juni 2014.